Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witamy na naszej stronie

Okręgowy Urząd Probierczy w Warszawie, jako organ administracji probierczej, realizuje zadania państwa w zakresie przeprowadzania badań i oznaczania wyrobów zawierających metale szlachetne oraz nadzoru nad wykonywaniem przepisów ustawy Prawo probiercze z dnia 1 kwietnia 2011 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 886).

Misją Okręgowego Urzędu Probierczego w Warszawie jest sprawna i rzetelna realizacja zadań z dziedziny probiernictwa, w celu zapewnienia skutecznego nadzoru nad obrotem wyrobami z metali szlachetnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

              Logo OUP w Warszawiekontur budynków przy ulicy Elektoralnej

 Zakres terytorialny administracji probierczej w Polsce obrazuje poniższa mapa:

               mapa Polski z naniesionym rozmieszczeniem poszczególnych jednostek: urzędów okręgowych, wydziałów technicznych oraz wydziałów zamiejscowych

Okręgowy Urząd Probierczy w Warszawie obejmuje województwa:
kujawsko-pomorskie, lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie