Karty usług

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Dnia 29 kwietnia 2016 roku wprowadzono Karty Usług wykonywanych w Okręgowym Urzędzie Probierczym w Warszawie.

Celem podniesienia standardów obsługi klientów w Okręgowym Urzędzie Probierczym w Warszawie, dokonywanych w ramach projektu "Wdrożenie usprawnień w komunikacji z klientem wewnętrznym i zewnętrznym w 75. urzędach administracji rządowej", realizowanego w latach 2013-2015 w porozumieniu z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, do bieżącej obsługi klientów w OUP w Warszawie i jego wydziałach zamiejscowych, wprowadzone zostają karty usług zawierające informacje o trybie realizacji poszczególnych procesów usługowych.

Karty usług są dostępne poniżej, a także zostały wyłożone w poczekalniach OUP oraz jego wydziałów zamiejscowych do dyspozycji klientów.

  1. Zgloszenie nowo wytworzonych wyrobów z metali szlachetnych do badania i oznaczania cechami probierczymi.

  2. Zgłoszenie do badania oraz oznaczania cechami probierczymi wyrobów zakwestionowanych w trakcie kontroli probierczych. (w Wydziale Nadzoru)

  3. Zgłoszenie do badania oraz oznaczania cechami probierczymi wyrobów zakwestionowanych w trakcie kontroli probierczych. (w Wydziałach Zamiejscowych)

  4. Zgłoszenie do badania oraz oznaczania cechami probierczymi używanych wyrobów z metali szlachetnych.

  5. Udostępnienie informacji z rejestru znaków imiennych.

  6. Wpis znaku imiennego do rejestru znaków imiennych.

  7. Identyfikacja cech i oznaczeń probierczych oraz wydawanie opinii o autentyczności krajowych cech probierczych.

  8. Zgłoszenie stopu do ekspertyzy.

Dodatkowo karty dostępne sa na stronie biuletynu informacji publicznej OUP w Warszawie.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-10-19
Data publikacji:2018-10-19
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:722