Cennik czynności probierczych

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Opłaty za czynności organów administracji probierczej obowiązujące od dnia 22 września 2012 roku

Opłaty za czynności organów administracji probierczej pobierane są z góry, z wyjątkiem czynności, za które pobiera się opłatę według stawki godzinowej. Opłatę pobiera się za każdy rozpoczęty gram badanego wyrobu. W przypadku badania wyrobu wykonanego z materiałów niebędących metalami szlachetnymi, zawierającego metale szlachetne w postaci elementów zdobniczych lub części użytych ze względów technicznych, opłaty nalicza się za każdy rozpoczęty gram badanego elementu lub części z metalu szlachetnego.

Opłaty za przeprowadzenie badania
Rodzaj czynności probierczejzłoto, platyna, palladsrebro
Przeprowadzenie badania nowo wytworzonego wyrobu z metali szlachetnych zgłoszonego przez wytwórcę, inny podmiot wprowadzający do obrotu lub ich upoważnionego przedstawiciela niezależnie od metody badawczej [za każdy gram] 1,27 zł 0,12 zł
Przeprowadzenie badania wyrobu srebrnego o masie jednostkowej przekraczającej 50 g niezależnie od zastosowanej metody badania [za każdy gram] nie dotyczy 0,08 zł
Przeprowadzenie badania wyrobu z metali szlachetnych innego niż wyrób, o którym mowa w § 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 23 sierpnia 2012 r. oraz wyrobu wycofanego z obrotu na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo probiercze, niezależnie od zastosowanej metody badawczej [za każdy gram] 3,63 zł 0,61 zł
Przeprowadzenie badania metodą przybliżoną wyrobu z metali szlachetnych oznaczonego polską cechą probierczą i sprawdzenie oraz potwierdzenie tej cechy [za każdą sztukę] 0,80 zł 0,10 zł
Wykonanie jednej ekspertyzy stopu metalu szlachetnego

złoto:
48,00 zł

platyna, pallad: 144,00 zł

srebro: 12,00 zł

 

Opłaty za umieszczenie oznaczeń na wyrobach
Rodzaj czynności probierczejprzy zastosowaniu metody mechanicznejprzy zastosowaniu metody laserowej
Umieszczenie znaku MET [za każdy umieszczony znak] 0,70 zł

1,20 zł

Umieszczenie na wyrobie, na wniosek podmiotu zgłaszającego, znaku imiennego oraz oznaczenia liczbowego informującego o próbie wyrobu [za każdy umieszczony znak]
Oznaczenie wyrobu cechami probierczymi z użyciem urządzenia laserowego [za każdą sztukę wyrobu] nie dotyczy 1,20 zł

 

Opłaty za pozostałe czynności probiercze
Rodzaj czynności probierczejCena
Wydanie, na wniosek podmiotu zgłaszającego, świadectwa badania dla wyrobu oznaczonego cechą probierczą 12,00 zł
Wykonanie na wniosek podmiotu zgłaszającego czynności pomocniczych [od każdego wyrobu, za każdą wykonaną czynność] 0,60 zł
Wystawienie na wniosek podmiotu zgłaszającego, zaświadczenia o przeprowadzonych czynnościach 12,00 zł
Wystawienie na wniosek podmiotu zgłaszającego, zaświadczenia o przeprowadzonych czynnościach w języku angielskim 24,00 zł
Wykonanie ekspertyzy - czynności organów administracji probierczej ujętych w art. 36 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo probiercze
[za każdą godzinę pracy; za każdą niepełną godzinę opłatę pobiera się proporcjonalnie]
72,00 zł
Dokonanie wpisu znaku imiennego do rejestru znaków imiennych 180,00 zł
Udostępnienie danych z rejestru znaków imiennych 18,00 zł
Wydanie decyzji o utworzeniu punktu probierczego 4000,00 zł
Wydanie decyzji o odmowie utworzenia punktu probierczego 2000,00 zł

Opłaty za czynności związane z badaniem i oznaczaniem wyrobów wykonywane w punktach probierczych ulegają obniżeniu o 20 %.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-10-19
Data publikacji:2018-10-19
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2022