Zadania Urzędu

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Główne zadania realizowane przez polską administrację probierczą

Organy administracji probierczej, zgodnie z ustawą z dnia 1 kwietnia 2011 r. Prawo probiercze (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 886), realizują zadania państwa związane z przeprowadzaniem badań i oznaczaniem wyrobów z metali szlachetnych oraz wyrobów zawierających metale szlachetne, a także z nadzorem nad wykonywaniem przepisów ustawy (art. 27 ust. 1).

Podstawowe zadania realizowane przez administrację probierczą to:

 • przyjmowanie i wydawanie wyrobów z metali szlachetnych i wyrobów zawierających metale szlachetne zgłaszanych do badania i oznaczania cechami probierczymi;
 • obliczanie i pobieranie należności za czynności probiercze;
 • badanie zawartości metali szlachetnych w wyrobach i stopach jubilerskich metodami przybliżonymi, zgodnie z metodami udokumentowanymi w procedurach badawczych;
 • oznaczanie wyrobów z metali szlachetnych cechami probierczymi, wystawianie świadectw badania oraz zaświadczeń dotyczących badanych wyrobów;
 • przeprowadzanie kontroli przestrzegania przepisów ustawy przez przedsiębiorców zajmujących się wytwarzaniem oraz obrotem wyrobami z metali szlachetnych;
 • prowadzenie spraw związanych ze zgłaszaniem znaków imiennych do rejestru znaków imiennych;
 • prowadzenie rejestru znaków imiennych w systemie informatycznym;
 • przeprowadzanie ekspertyz autentyczności cech i oznaczeń umieszczanych na wyrobach z metali szlachetnych zakwestionowanych w toku kontroli lub zgłoszonych do badania i cechowania;
 • udzielanie informacji klientom i wydawanie opinii w sprawie metod oznaczania metali szlachetnych w stopach jubilerskich;
 • udział w krajowych i zagranicznych badaniach międzylaboratoryjnych;
 • współpraca z:

- krajowymi i zagranicznymi instytucjami w zakresie probiernictwa;

- organami administracji rządowej oraz samorządowej;

- innymi organami kontroli państwowej oraz z organami ścigania w zakresie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ustawy przez przedsiębiorców zajmujących się wytwarzaniem oraz obrotem wyrobami z metali szlachetnych;

- krajowymi i zagranicznymi laboratoriami zajmującymi się badaniami stopów metali szlachetnych.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Okręgowy Urząd Probierczy w Warszawie
Data utworzenia:2015-05-03
Data publikacji:2015-05-03
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Zglenicki
Liczba odwiedzin:3585