Etyka w Urzędzie

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Etyka w Okręgowym Urzędzie Probierczym w Warszawie

Pracownicy administracji probierczej realizując zadania państwa z zakresu probiernictwa mają szczególny obowiązek stosowania oraz promowania uczciwych, rzetelnych i godnych naśladowania postępowań podczas wykonywania czynności służbowych.

Zasady etycznego postępowania obowiązujące we wszystkich wydziałach i komórkach organizacyjnych OUP w Warszawie zostały zebrane w niżej wymienionych kodeksach etycznych:

  1. Kodeksu Etyki Służby Cywilnej (M.P. z 2011 r., Nr 93, poz. 953).
  2. Kodeks etyki pracowników Okręgowego Urzędu Probierczego w Warszawie.
  3. Kodeks dobrych praktyk kontrolera administracji miar i administracji probierczej.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Okręgowy Urząd Probierczy w Warszawie
Data utworzenia:2015-05-22
Data publikacji:2015-05-22
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Zglenicki
Liczba odwiedzin:3318