Przesyłki kurierskie

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Tryb przesyłania wyrobów do zbadania i ocechowania w formie przesyłki kurierskiej lub za pośrednictwem poczty

Doboru firmy spedycyjnej, określenia wartości przesyłki, sposobu zapakowania wyrobów, opłaty z góry za przewóz tam i z powrotem (wraz z kosztami ubezpieczenia) dokonuje klient.

W przypadku korzystania z tego trybu zgłoszenia wyrobów opłata probiercza dokonywana jest przelewem - najpóźniej w dniu wysłania wyrobów.

Uprzejmie prosimy o dokładne ustalanie masy wyrobów oraz precyzyjne obliczenie opłaty - z uwzględnieniem zasady, że zgodnie z przepisami należy ją obliczyć za każdy rozpoczęty gram partii wyrobów. W przypadku cechowania laserowego przy obliczaniu opłaty probierczej należy dodatkowo uwzględnić opłatę w wysokości 1,20 zł za każda sztukę (§ 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości opłat za czynności organów administracji probierczej oraz trybu ich pobierania - Dz.U. z 2012 r. poz. 998).

Czynności probiercze wszczynane są po zaksięgowaniu opłaty probierczej na koncie Urzędu.

Ewentualne nadwyżki opłat będą przesyłane z powrotem na konto klienta, natomiast niedobór opłaty wstrzyma realizację czynności probierczych do czasu uzupełnienia brakującej opłaty.

Przesyłka otwierana jest komisyjne (przez dwie osoby) w siedzibie Wydziału Technicznego lub któregoś z Wydziałów Zamiejscowych Okręgowego Urzędu Probierczego w Warszawie. Z otwarcia przesyłki sporządzany jest protokół zawierający datę i godzinę jej dostarczenia oraz informacje o liczbie sztuk i masie wyrobów (w przypadku partii nie większej, niż 30 sztuk) lub o masie wyrobów (w przypadku partii, których liczba przekracza 30 sztuk).

Klient jest zobowiązany dołączyć do przesyłanych wyrobów wypełniony formularz z następującymi informacjami:

 1. imię i nazwisko właściciela firmy oraz jej nazwa;
 2. numer ewidencyjny nadany w urzędzie probierczym;
 3. adres zwrotny, na który należy odesłać przesyłkę (powinien być zgodny z danymi adresowymi znajdującymi się w ewidencji urzędu probierczego);
 4. informacja o liczbie sztuk i masie wyrobów;
 5. w przypadku wyrobów, w których przeważa masa elementów niebędących metalami szlachetnymi - informacja o masie metalu szlachetnego, która stanowiła podstawę do obliczenia i uiszczenia opłaty probierczej w formie przelewu;
 6. w przypadku wyrobów zgłaszanych z metkami lub opakowanych - informacja o masie netto wyrobów, która stanowiła podstawę do obliczenia i uiszczenia opłaty probierczej w formie przelewu;
 7. numer telefonu, pod którym można się skontaktować w sprawie badania i cechowania wyrobów w przypadku, kiedy pojawią się problemy;
 8. ewentualne dyspozycje w sprawie miejsca umieszczenia cech lub sposobu cechowania;
 9. czytelny podpis właściciela firmy lub osoby upoważnionej.

Cennik opłat wg Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości opłat za czynności organów administracji probierczej oraz trybu ich pobierania (Dz.U. z 2012 r. poz. 998).

Formularze do pobrania:

Formularz zgłoszenia stopu do ekspertyzy

Formularz zgłoszenia do badania i cechowania wyrobów platynowych, złotych i palladowych

Formularz zgłoszenia do badania i cechowania wyrobów srebrnych

Formularz zgłoszenia do badania i cechowania wyrobów srebrnych powyżej 50 g i wyrobów korpusowych

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Okręgowy Urząd Probierczy w Warszawie
Data utworzenia:2015-05-19
Data publikacji:2015-05-19
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Zglenicki
Liczba odwiedzin:2921