Przelewy

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Tryb uiszczania opłaty probierczej w formie przelewu

Zgodnie z §1 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości opłat za czynności organów administracji probierczej oraz trybu ich pobierania (Dz.U. z 2012 r. poz. 998), opłaty probiercze pobierane są z góry, z wyjątkiem czynności określonych w ust. 2, za które opłaty pobiera się po zakończeniu czynności.

Oznacza to konieczność:

  1. ustalenia przez klienta masy wyrobów, bądź ich elementów wykonanych z metali szlachetnych;
  2. obliczenia opłaty i dokonania przelewu - najpóźniej w dniu zgłoszenia.

Uprzejmie prosimy o dokładne ustalanie masy wyrobów oraz precyzyjne obliczenie opłaty - z uwzględnieniem zasady, że zgodnie z przepisami należy ją obliczyć za każdy rozpoczęty gram partii wyrobów.

Ewentualne nadwyżki opłat będą przesyłane z powrotem na konto klienta, natomiast niedobór opłaty wstrzyma realizację czynności probierczych do czasu uzupełnienia brakującej opłaty.

Czynności probiercze będą wszczynane po wpłynięciu opłaty na konto Urzędu.

W chwili zgłoszenia klient otrzymuje formularz ustalenia opłaty probierczej, który jest potwierdzeniem przyjęcia wyrobów do badania i cechowania oraz zawiera wszelkie informacje na temat uiszczenia opłaty probierczej w formie przelewu.

W przypadku zgłoszenia stopu do ekspertyzy klient otrzymuje wyłącznie potwierdzenie tego faktu, zaś formularz ustalenia opłaty probierczej jest wystawiany po wykonaniu analiz chemicznych i dostarczany klientowi.

Opłaty probierczej należy dokonać na konto:

Okręgowy Urząd Probierczy w Warszawie

00-139 Warszawa

ul. Elektoralna 2

61 1010 1010 0026 6822 3100 0000

W treści przelewu należy podać informację o numerze ewidencyjnym znaku wytwórcy oraz w którym urzędzie zgłoszono wyroby do badania i cechowania, bądź ekspertyzy stopu (WT OUP w Warszawie, WZ w Białymstoku, WZ w Bydgoszczy, WZ w Gdańsku lub WZ w Łodzi).

Zapoznaj się z cennikiem opłat wg Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości opłat za czynności organów administracji probierczej oraz trybu ich pobierania (Dz.U. z 2012 r. poz. 998).

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Okręgowy Urząd Probierczy w Warszawie
Data utworzenia:2015-05-03
Data publikacji:2015-05-03
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Zglenicki
Liczba odwiedzin:2461